01
02
03
04
05
06
Zimní zahrady a pergoly
Garážová vrata

Jak se připravit na montáž

Montáž oken a dveří se provádí zpravidla zevnitř místnosti. Proto je potřeba v místnosti, ve které se výměna provádí, připravit volný přístup a dostatečný prostor v okolí montáže okna nebo dveří. Vybavení místnosti, u kterého by mohlo dojít při montáži k poškození, je třeba vystěhovat, posunout mimo pracovní prostor. Veškeré vybavení, jež v místnosti zůstane, je potřeba chránit před poškozením zakrytím nebo jiným vhodným způsobem. Rovněž podlahy (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, atd.) je nutné chránit.

Mějte, prosím, na paměti, že výměna oken a dveří je stavební činnost, při které dochází k zvýšené prašnosti, produkci stavebního odpadu a pohybu montážních pracovníků v budově.

Průběh montáže

01

Montáž dveří, oken a doplňků

Montáž provádí výhradně naši odborní pracovníci. Montáž bez problémů provádíme i v zimním období až do -10 °C. Celá výměna jednoho okna trvá přibližně 30 - 60 minut!

02

Zednické práce a zapravení

Na přání zákazníka provádíme také zednické zapravení oken a dveří, to znamená: Montáže a zapravení parapetů, podhledy, zapravení špalet jak po zdvojených, kastlových či železných oknech. Doporučujeme při těchto pracech použít okenní omítkové APU lišty, aby nepraskala omítka v bezprostředním okolí obvodu okna. Zednické práce jsou součástí příplatkových služeb.

03

Úklid po dokončení prací

Po dokončení všech prací naši pracovníci provedou hrubý úklid prostor, v nichž se montáž prováděla.

Veškeré hrubé nečistoty a stavební odpad budou zameteny a sneseny na místo určené zákazníkem.

04

Předání díla

Po dokončení všech prací a úklidu je dílo předáno. Zákazník je seznámen s obsluhou a údržbou dodaných výrobků a je mu předán Návod k obsluze a údržbě a Předávací protokol.

Pokud je ve Smlouvě o dílo dohodnut doplatek do ceny díla po předání na místě montáže, zákazník doplatí dílo do celkové ceny přímo vedoucímu montážní skupiny, který vydá doklad o zaplacení.

Případné vady a nedodělky jsou zapsány v Předávacím protokolu a budou v co nejkratším termínu odstraněny k plné spokojenosti zákazníka.

Ekologická likvidace starých oken a dveří

Na přání zákazníka provádíme nebo zajišťujeme odvoz starých oken a dveří. Odvoz provádíme vlastními montážními vozidly na firemní shromaždiště odpadů, kde jsou odpady tříděny a shromažďovány do jejich odvozu k likvidaci oprávněnou firmou. Tyto práce jsou součástí příplatkových služeb.

Teplá montáž oken

Moderní technologie a architektonická řešení umožňují šetřit energií a pečovat o životní prostředí, a mohou nám zajistit, že nebudeme muset platit za energii příliš vysoké účty. Klíčový význam má volba výplní stavebních otvorů s vhodnými parametry a jejich správné namontování. Myslíme na ty, pro které je úspora energie prioritou, OKNOPLAST jim nabízí moderní funkční řešení.

Teplé namontování zajišťuje těsné spojení okna se zdi, zamezuje vzniku tepelných mostů a chrání proti vlhkosti, čímž tato šetřící energií okna neztrácejí svou kvalitu. Pro „Teplé namontování“ používáme výrobky Tremco - illbruck.

ME500 TwinAktiv

Unikátní okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové části spáry, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Díky provedení ""EW"" je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

TP600 illmod600

Okenní těsnicí páska určená pro rychlou, kvalitní utěsnění připojovací spáry oken a balkónových dveří. Utěsněná spára je vodotěsná a páska zároveň výborně tepelně izoluje.

TP652 illmod Trio+

Nejrychlejší způsob utěsnění okenní připojovací spáry. Páska splňuje nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár, navíc se jedná o produkt ”zelený produkt” bez emisí. Multifunkční těsnící páska určená zejména pro utěsnění okenních spár v prostředí:

  • pasivní a nízkoenergetická stavba
  • běžná výstavba
  • rekonstrukce
  • zateplení spár

Předsazená montáž oken

Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 – 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená montáž okna, známá doposud z oblasti výstavby pasivních domů, stává řešením s budoucností. Tento konstrukční systém je již dnes v souladu s náročnými požadavky směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Doposud používané způsoby montáže předsazených oken založené na ocelových konzolách, úhelnících a páskách přináší v řadě případů problémy při kotvení těchto prvků do různých druhů podkladních materiálů. Systém pro předsazená okna značky illbruck na to jde trochu jinak. Velkou výhodou montáže profilu je kombinovaný způsob fixace. Jedná se o kombinaci lepení s pomocí extrémně výkonného lepidla a pojistného kotvení. Takovým způsobem je dosaženo maximální únosnosti spoje (min. 200 kg na běžný metr) a těsnosti profilu vůči stavbě. Okno je poté upevněno do rámu, tvořeného profily, pomocí běžných šroubů, které jsou k tomu určené. Kombinovaný způsob fixace nosného profilu je rychlý a snadný. Společně s dalším systémovým zateplovacím profilem přináší velmi dobré tepelně izolační vlastnosti detailu. Spojení okna s domem, nebo-li utěsnění připojovací spáry mezi oknem a rámem, se provádí pomocí komprimační impregnované těsnicí pásky illmod Trio+.