01
02
03
04
05
06
Zimní zahrady a pergoly
Garážová vrata

Průběh objednávky

01

Cenová nabídka

Nabídku je možné zpracovat na základě vámi dodaných podkladů nebo na základě posouzení a zaměření naším technikem, o které můžete také požádat.

Nabídka je zpracována ZDARMA a v co nejkratší lhůtě a obsahuje ceny vámi požadovaných oken, dveří, vrat, doplňků a prací, aktuální množstevní a akční slevy, dodací podmínky a termíny.

02

Zaměření

Zaměření oken, dveří, vrat a jejich doplňků a příslušenství je ZDARMA a provádí ho naši technici přímo u vás na místě. Na základě vašich představ, situace a možností výroby provedou jejich posouzení, návrh a přesné zaměření. Každý dům nebo budova je individuální a je potřeba řešení provést tak, aby s výsledkem byli všichni spokojeni. Veškeré specifikace oken, dveří, vrat a jejich doplňků a příslušenství budou zapsány a odsouhlaseny v Zaměřovacím listu.

03

Uzavření smlouvy o dílo

V případě, že vám naše Cenová nabídka vyhovuje a souhlasíte s navrženým řešením a dohodnutými podmínkami, uzavřeme s vámi Smlouvu o dílo. Uzavření Smlouvy o dílo a podpis všech dokumentů je možný na domluveném místě nebo na naší pobočce.

Další postupy, výroba, termíny a platební podmínky již budou probíhat na základě této Smlouvy o dílo, Všeobecných obchodních podmínek a Zaměřovacího listu, které jsou její součástí.

04

Zpracování zakázky a zadání do výroby

Po podpisu Smlouvy o dílo a dalších dokumentů a uhrazení zálohy bude vaše zakázka zaevidována v našem systému a bude zarezervován předběžný termín pro výrobu a montáž. Dále proběhne kompletní rozčlenění zakázky a jednotlivé výrobky budou objednány a zadány do výroby nebo objednány u našich dodavatelů podle údajů uvedených v Zaměřovacím listu a dalších dokumentech.

05

Oznámení termínu montáže

Po ukončení výroby a dodání vaší zakázky do našeho skladu a po její kompletaci a kontrole se s vámi zkontaktujeme a navrhneme termín montáže. Na termínu se oboustranně dohodneme a v daný den naši pracovníci nastoupí na montáž.